Obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą – od kiedy? Kogo dotyczy?

integracji-terminala-platniczego-z-kasa

Zmiany w prawie co rusz nakładają nowe wymagania na przedsiębiorców świadczących sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Mowa tu m.in. o obowiązku integracji terminala płatniczego z kasą fiskalną, którym objęto część podmiotów. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek? Od kiedy wchodzi w życie?

Integracja terminala płatniczego z kasą – Kogo obowiązuje i od kiedy? Najważniejsze terminy i ulgi podatkowe

Zgodnie ze zmianami w przepisach, wprowadzonymi m.in. nowelizacją ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy ewidencjonujący sprzedaż za pomocą urządzeń rejestrujących online już od 1 lipca 2022 roku byliby zobowiązani do zapewnienia współpracy kas z terminalami płatniczymi. Brak integracji w ustalonym czasie miał skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości 5000 złotych.

Minister Finansów – z uwagi na sugestie biznesu dotyczące problemów technicznych – odroczył jednak pierwotny termin. Obowiązek zapewnienia współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi został przesunięty na 1 stycznia 2025 roku. Oznacza to, że do końca 2024 r. naczelnicy urzędów skarbowych nie będą nakładać na przedsiębiorców kar pieniężnych za brak zintegrowanych urządzeń.

reklama

Co ważne, obowiązek integracji nie dotyczy drukarek fiskalnych online. Dlaczego? Zgodnie z prawem, urządzenia te nie muszą być wyposażane w interfejs komunikacyjny z terminalem płatniczym. Natomiast kasy fiskalne online już tak. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku integracja kasy z terminalem pójdzie jak z płatka, o czym alarmują organizacje zrzeszające przedsiębiorców.

Ulga na terminal płatniczy

Brak tzw. protokołu FROB lub możliwości jego wgrania to podstawowe powody, przez które nie każdy terminal płatniczy można bezproblemowo zintegrować z kasą fiskalną online. Co więcej, problem z komunikacją pomiędzy urządzeniami może się pojawić, nawet jeśli oba są wyposażone w wymagany protokół. Część przedsiębiorców będzie więc zmuszona wymienić dotychczas stosowane urządzenia na nowe.

Żeby zachęcić przedsiębiorców do zmian, do ustaw o PIT i CIT wprowadzono zapisy umożliwiające przedsiębiorcom odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z nabyciem terminala płatniczego i obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu. Co do zasady, podatnik będzie mógł odliczyć maksymalnie 1 tys. złotych, chyba że zalicza się do grupy, która na mocy ustawy VAT jest zwolniona z obowiązku używania kas rejestrujących. Wówczas odliczy maksymalnie 2,5 tys. zł.

Jakie korzyści daje integracja terminala płatniczego z kasą fiskalną online?

Jednym z celów, które przyświecają autorom obowiązkowej integracji terminali płatniczych z kasą fiskalną, jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego. Ma to stanowić odpowiedź na zmieniające się przyzwyczajenia Polaków, którzy coraz rzadziej noszą przy sobie gotówkę. Dodatkową zachętą dla przedsiębiorców promujących i stosujących obrót bezgotówkowy ma być przyspieszony zwrot VAT.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że integracja terminali płatniczych z kasami fiskalnymi przyczyni się też do zmniejszenia szarej strefy w obszarze sprzedaży B2C (business-to-consumer). Ograniczy bowiem pokusę niewykazywania dochodu do opodatkowania.

Wbrew jednak pozorom integracja kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym ma służyć nie tylko organom skarbowym. Stanowi również ułatwienie dla osób obsługujących stanowisko sprzedaży. Kasa automatycznie przesyła bowiem kwotę do terminala płatniczego. Nie trzeba jej więc ręcznie wpisywać.

Choć obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi online został odroczony i wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r., już teraz warto zastanowić się nad wyborem sprzętu. Czekanie na ostatnią chwilę nigdy nie jest dobrą strategią. Nowoczesne urządzenia fiskalne i terminale renomowanych producentów znajdziesz w ofercie rzetelnego dystrybutora.

administrator

Przeczytaj również