Instalacja gazów medycznych w szpitalu

gaz-medyczny

Instalacja gazów medycznych w szpitalu 

Chociaż w szpitalach na pierwszy rzut oka nie widać istnienia instalacji gazów medycznych – to stanowią stałe wyposażenie sali chorych. Celowo są one wkomponowane w wystrój wnętrz w taki sposób, aby nie powodowały dodatkowego stresu, szczególnie dla małych pacjentów. Przyjrzyjmy się do czego wykorzystywane są gazy medyczne oraz czy ich instalacje są bezpieczne.

Dlaczego w szpitalu potrzebne są instalacje gazów medycznych?

Niewątpliwie instalacje gazów medycznych stanowią niezbędne wyposażenie szpitali. W tego rodzaju placówkach gazy medyczne są wykorzystywane:

 • w profilaktyce,
 • w celach diagnostycznych,
 • podczas zabiegów medycznych,
 • w badaniach laboratoryjnych,
 • do przechowywania płynów ustrojowych oraz organów,
 • na potrzeby anestezjologii.

Ich szerokie zastosowanie sprawia, że sieć instalacji gazów medycznych w szpitalach jest bardzo rozbudowana. Przez personel medyczny są używane jedynie elementy końcowe instalacji, które umożliwiają pobór danego rodzaju gazu. Najczęściej są montowane w ścianach, przy łóżkach szpitalnych. Niekiedy jednak są ulokowane w specjalnych panelach nadłóżkowych, czy kolumnach sufitowych (na OIOMie i w salach operacyjnych ). Tak umiejscowione punkty poborów gazów zapewniają stały dostęp do nich. To z kolei bezpośrednio przekłada się na szybkość reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta.

reklama

Najpopularniejsze rodzaje gazów medycznych i ich zastosowanie

 • tlen medyczny wspomaga proces oddychania, jest używany podczas resuscytacji i w przypadku wszelkiego rodzaju zaburzeń oddechowych; 
 • sprężone powietrze – mieszanina gazów wykorzystywana do prawidłowej pracy sprzętu medycznego, a także transportu wziewnych anestetyków;
 • próżnia medyczna – swoje zastosowanie znajduje na salach zabiegowych i operacyjnych w celu odciągania płynów, śluzów i krwi; 
 • azot – używany w celu utrzymania bardzo niskich temperatur;
 • tlenek azotu – dzięki właściwościom rozszerzającym płuca jest często podawany wcześniakom;
 • podtlenek azotu – używany jako gaz wziewny w celu znieczulenia oraz działania przeciwbólowego i rozluźniającego.

Czy instalacje gazów medycznych są bezpieczne?

Różnego rodzaju błędy projektowe oraz montażowe instalacji gazowych mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia hospitalizowanych pacjentów. Dlatego wykonywanie instalacji gazów medycznych objęte są ścisłymi normami. 

Przede wszystkim instalacje te muszą być wyposażone w systemy sygnalizacji. Są to szafki zaworowo-informacyjne, posiadające zawory odcinające. Ulokowane są w miejscach dobrze widocznych personelowi i takich, gdzie odbywa się rozdział gazów medycznych ( np. przed salami operacyjnymi). Informują one o ewentualnych awariach i potencjalnych zagrożeniach.

Nie bez znaczenia pozostają kompetencje pracownika, zajmującego się montażem instalacji gazowej. Kierownictwo szpitala musi sprawdzić, czy dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie montażu specjalistycznych instalacji. Tylko takie postępowanie zapewnia bezpieczeństwo personelu medycznego oraz hospitalizowanych pacjentów.

administrator

Przeczytaj również