Mowa pogrzebowa. Kto i kiedy może ją wygłosić?

Mowa-pogrzebowa

Przemówienie, które jest wygłaszane w trakcie uroczystości funeralnej, to hołd składany zmarłemu. To mowa wygłaszana podczas ceremonii pogrzebowej, będąca jedną z form pożegnania z bliską osobą. Wygłoszenie mowy pogrzebowej można powierzyć oddelegowanemu do tego celu członkowi rodziny, przyjacielowi bądź bliskiej zmarłemu osobie. W przypadku ceremonii świeckich mowa pogrzebowa leży w gestii Mistrza Ceremonii prowadzącego uroczystość funeralną.

Mowa pogrzebowa – co to jest?

Przemowa pogrzebowa może być przedstawieniem kolei losu oraz życia zmarłego, jego osobowości, czynów i osiągnięć. Słowa płynące prosto z serca bywają sposobem na ukojenie smutku pogrążonej w bólu, żalu oraz tęsknocie rodziny. Ponadto mowa pogrzebowa jest uczczeniem pamięci osoby zmarłej i wyrazem podziękowania za uczestnictwo w uroczystościach funeralnych przyjaciół, krewnych oraz dalszej rodziny. Mowa pogrzebowa bywa ostatnią okazją do wypowiedzenia słów skierowanych do zmarłego.

Wygłoszenie mowy pogrzebowej może być niezwykle trudne dla osoby związanej ze zmarłym, szczególnie członka rodziny odpowiedzialnego za jego pochówek. Dlatego warto wyznaczyć kogoś, kto podejmie się tego zadania w taki sposób, aby godnie pożegnać zmarłego. Mowa pogrzebowa wymaga opanowania emocji i stresu, który towarzyszy uroczystościom ostatniego pożegnania. Takie przemówienie może wygłosić ksiądz, Mistrz Ceremonii lub dobry znajomy albo dalszy członek rodziny osoby zmarłej.

reklama

Mowy pogrzebowe nad grobem zasłużonych dla ojczyzny

Zazwyczaj mowa pogrzebowa nie jest wygłaszana przez najbliższych członków rodziny, ponieważ to zbyt trudne dla osób targanych skrajnymi emocjami, takimi jak ból, żal, tęsknota, a często rozpacz, spowodowanymi odejściem bliskiemu sercu człowiekowi. Członek rodziny, krewny lub przyjaciel może podjąć się wygłoszenia odpowiednio przygotowanej mowy na cześć zmarłego. W przypadku zasłużonych, których pogrzeb odbywa się wraz z honorami wojskowymi lub należnymi osobom związanymi zawodowo ze służbami mundurowymi, mowy pogrzebowe są wygłaszane przez przedstawicieli określonej formacji wojskowej, policyjnej lub innych służb mundurowych.

Zazwyczaj przemówienia są wygłaszane przed złożeniem ciała do grobu, w trakcie składania flagi państwowej w celu przekazania jej członkom rodziny. Mowy pogrzebowe w przypadku zasłużonych zazwyczaj są wygłaszane przez kilka oddelegowanych osób. Są wyrazem hołdu i uznaniem zasług żołnierza, policjanta, strażaka lub innej osoby zrzeszonej w formacjach mundurowych.

Konstrukcja mowy pogrzebowej

Pogrzeb w obrządku rzymskokatolickim daje szansę na wygłoszenie mowy pogrzebowej. Przemówienie pożegnalne może się składać z kilku etapów. Początek to zwrot do żałobników i podkreślenie, z jakiego powodu zebrano się nad grobem zmarłego. Po nim następuje główna część mowy pogrzebowej, będąca zbiorem wspomnień o zmarłym. Ostatnia część mowy pogrzebowej może być podziękowaniem dla żałobników zgromadzonych na uroczystości funeralnej. Osoby, które z różnych przyczyn nie są w stanie znaleźć chętnych do wygłoszenia przemowy funeralnej, mogą powierzyć to zadanie przewodnikowi duchowemu ceremonii, czyli kapłanowi celebrującemu mszę świętą i towarzyszącemu zmarłemu w trakcie odprowadzania ciała na miejsce ostatniego spoczynku.

W przypadku pogrzebów świeckich funkcję przewodnika pełni Mistrz Ceremonii. To on czuwa nad prawidłowym przebiegiem uroczystości funeralnej i to w jego gestii leży stworzenie przemówienia pożegnalnego. Przed podjęciem się tego zadania kontaktuje się on z członkami rodziny zmarłego, zbierając informacje na jego temat, a także precyzując, jaką formę ma przyjąć mowa pożegnalna wygłoszona publicznie w dniu pochówku.

Przemówienie pożegnalne, czyli mowa pogrzebowa może być nieodłącznym elementem ostatniego pożegnania. Coraz więcej osób decyduje się na to, aby tuż przed złożeniem ciała do grobu uczcić zmarłego i po raz ostatni oddać mu należny hołd.

źródło: Elizjum-warszawa.pl

administrator

Przeczytaj również