Kredyty frankowe – jak odfrankowić zobowiązanie w CHF?

kredty-frankowy

Frankowicze zgnębieni drożejącą walutą, rosnącym oprocentowaniem, a wraz z nim szybującymi ratami, szukają rozwiązania swojego problemu. Większość z nich marzy o tym, by uwolnić się od kłopotliwego zobowiązania w obcej walucie. Ale czy to w ogóle jest możliwe? Czy frankowicze są skazani na franki szwajcarskie aż do momentu spłaty całego kredytu? Z pomocą może im przyjść mechanizm odfrankowienia zobowiązania w CHF. Wyjaśniamy na czym on polega, kto może z niego skorzystać i jak to zrobić.

Na czym polega odfrankowienie kredytu w CHF?

Zanim zaczniemy tłumaczyć i omawiać jak odfrankowić kredyt w CHF, warto najpierw dokładnie zrozumieć na czym polega samo odfrankowienie i skąd wzięła się ta nazwa. Odfrankowienie kredytu jest terminem potocznym, nie prawnym czy bankowym. Za jego pomocą określa się przede wszystkim postanowienia zapadające w sprawach frankowiczów i kredytów zaciągniętych w walutach obcych, głównie we frankach. Postanowienia te dotyczą sytuacji, w których sąd uznaje za niedozwolone zawarte w umowie zasady przeliczania wartości zobowiązania i rat. Unieważnienie tego fragmentu umowy powoduje, że postanowienia umowne stają się bezskuteczne i tracą swoją prawną moc wiążącą dla kredytobiorców. Jakie ma to konsekwencje w praktyce? 

Od momentu takiego orzeczenia umowa powinna być traktowana jak zwykły kredyt hipoteczny w złotych. Skutkuje to tym, że w rozliczeniu bank musi uwzględnić parametry cenowe ustalone w pierwotnie podpisanej umowie. Bywa również, że sąd zarządza zwrot nienależnie uiszczonych świadczeń nazywanych nadpłaconymi ratami. Kredytobiorca musi jednak pamiętać, że odfrankowienie nie zwalnia go z dalszego spłacania kredytu, tyle tylko, że już jako kredyt złotówkowy.

reklama

Czym różni sie przewalutowanie od odfrankowienia kredytu w CHF?

Często kredytobiorcy i osoby chcące uporać się ze swoim kredytem frankowym nie znają różnicy pomiędzy przewalutowaniem i odfrankowieniem zobowiązania. Może to generować pewne problemy w dalszej komunikacji, na przykład z prawnikiem, bankiem czy sądem. Dlaczego to ważne? Ponieważ przewalutowanie i odfrankowienie niosą za sobą odmienne konsekwencje prawne i ekonomiczne. Jak już wspomnieliśmy, odfrankowienie kredytu może zostać orzeczone przez sąd z powodu uznania nieważności postanowień umownych dotyczących przeliczania wartości zobowiązania i rat. Spowoduje to przeliczenie wartości kredytu, czyli całej jego kwoty na złotówki, jednak na zasadach i w oparciu o parametry ustalone w pierwotnie zawartej umowie kredytowej.

Natomiast przewalutowanie kredytu to zwyczajnie przeliczenie kwoty pozostałej do spłaty z franków szwajcarskich na złotówki. Odbywa się to w oparciu o kurs walutowy ustalony w momencie dokonywania przewalutowania. Zabieg ten jest opłacalny dla kredytobiorcy tylko wtedy, gdy kurs franka szwajcarskiego jest niski względem złotówki i prognozowany jest wzrost kursu szwajcarskiej waluty. Trzeba jednak pamiętać, że bank nie ma obowiązku zgadzać się na przewalutowanie kredytu, a każdy wniosek rozpatruje indywidualnie.

Jak doprowadzić do odfrankowienia kredytu w CHF?

Aby rozpocząć proces odfrankowienia kredytu frankowego, należy złożyć odpowiedni wniosek do banku. Jednak w praktyce najczęściej wniosek taki zostaje odrzucony. Dlaczego? Ponieważ odfrankowienie nie jest dla banku korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Jednak nie zamyka to wcale drogi do dalszego ubiegania się o odfrankowienie swojego zobowiązania. Kolejną możliwościa jest wejście na drogę sądową z bankiem.

Sprawę nieco ułatwił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku (C-260/18). Orzeczenie to mówi jasno, że w przypadku stwierdzenia, że w umowie zawarto niedozwolone postanowienia dotyczące zasad przeliczania wartości zobowiązania i rat oraz uznania przez sąd tych zapisów za nieważne, sądy krajowe nie mogą zamieniać przewidzianego w umowie kursu bankowego kursem średnim Narodowego Banku Polskiego. Sprawia to, że kredytobiorca musi jedynie udowodnić przed sądem, że jego umowa kredytowa posiada takie niedozwolone klauzule, aby doprowadzić do odfrankowienia kredytu. Trzeba jedynie pamiętać, że takie działanie ma sens jedynie dla kredytu indeksowanego do waluty obcej. Nie mniej jednak warto ubiegać się o poprawienie swojej sytuacji kredytowej i uwolnienie zobowiązania kredytowego od zależności franka szwajcarskiego.

źródło: kancelariarzucidlo.pl

administrator

Przeczytaj również