ZGŁOŚ SPRZECIW

Akcja Ratujmy Kobiety !

Prawie powszechny zakaz ustawowej aborcji, ograniczenie uprawnień kobiet do podejmowania decyzji o swoim życiu i cielesności, eskalacja podziemia aborcyjnego – to zaledwie nieliczne skutki inicjatywy „Zatrzymaj Aborcję”. 800 tysięcy podpisów pod projektem ustawy.