Sterowniki i układy sterowania w systemach sprężonego powietrza

Sterowniki-i-uklady-sterowania-w-systemach-sprezonego-powietrza

Sterowniki i układy zdalnego sterowania to obecnie niezbędny element systemów zaopatrywania w sprężone powietrze. Przez lata technologia ta była ulepszana i udoskonalana. Obecnie sterowanie kompresorami i urządzeniami uzdatniającymi sprężone powietrze odbywa się za pomocą niewielkiego komputera. Wszystkim osobom zainteresowanym tą tematyką pragniemy przybliżyć, czym są sterowniki i układy sterowania w systemach sprężonego powietrza.

Czym są układy sterowania systemami sprężonego powietrza?

Układy sterowania systemami sprężonego powietrza wdrażane są w zakładzie, by koordynować pracę jednego kompresora bądź zespołu kilku kompresorów przemysłowych, w połączeniu z urządzeniami przeznaczonymi do uzdatniania sprężonego powietrza. Jest to istotne dla zapewnienia najwyższej funkcjonalności urządzeń pneumatycznych i wydajności produkcji. Układy sterowania odpowiedzialne są także za racjonalne gospodarowanie zużyciem energii i uzyskania oczekiwanej jakości sprężonego powietrza, co z kolei przekłada się na wyższą jakość produktu końcowego. 

 

reklama

Praca odpowiednio dobranego i zaprojektowanego układu sterowania polega na monitorowaniu funkcji stacji sprężarek i nadzorowaniu działania ich pracy. Taka centralizacja procesu zarządzania sprężonym powietrzem sprawia, że wszystkie urządzenia w zakładzie mogą być kontrolowane przez jednego pracownika.

Zarządzanie sprężonym powietrzem w przemyśle

Coraz więcej dziedzin naszego życia i procesów przemysłowych zarządzane jest przez elektroniczne systemy i zaawansowane programy komputerowe. Tak samo jest z nowoczesnymi systemami sprężonego powietrza stosowanymi w przemyśle. Ich głównym zadaniem jest zarządzanie sprężonym powietrzem, jego ciśnieniem i zużyciem. Innymi słowy, systemy zarządzania sprężonym powietrzem odpowiadają za koordynowanie pracy jednego lub kilku kompresorów z urządzeniami uzdatniającymi sprężone powietrze, takimi jak osuszacze, filtry lub spusty kondensatu. 

 

Innowacyjne technologie wykorzystują mikroprocesory i telekomunikację dla osiągnięcia najlepszych efektów pracy. Dzięki temu mogą odpowiadać za nadzór i monitoring funkcjonowania stacji sprężarek lokalnie, ale również zdalnie. Przynosi to wymierne korzyści dla funkcjonowania całego układu sprężonego powietrza. Sprawne funkcjonowanie sterowników i układów sterowania umożliwia zmniejszenie liczby okresów biegu luzem sprężarek oraz strat ciśnienia w całym systemie. Poprawia to wydajność układu sprężonego powietrza i bezpośrednio przekłada się na oszczędność energii elektrycznej.

 

We współczesnym przemyśle stosowane są dwa sposoby sterowania układem sprężarek. Może być to ustawienie kaskadowe, w którym sterowanie sprężarkami uzależnione jest od ciśnienia w sieci, lub zarządzane za pomocą sterownika nadrzędnego, który kompleksowo kontroluje wszystkie sprężarki według aktualnego ciśnienia w sieci i poboru sprężonego powietrza. Sterowanie przy pomocy ustawienia kaskadowego nie pozwala na optymalizację kosztów, gdyż generuje straty energii elektrycznej zużywanej na skutek pracy w biegu jałowym oraz mniej stabilnego ciśnienia w systemie sprężonego powietrza.

Sterowniki i układy sterowania w systemach sprężonego powietrza

Nowoczesne sterowniki i układy sterowania w systemach sprężonego powietrza mogą być obsługiwane zarówno stacjonarnie, z miejsca, gdzie pracują wszystkie urządzenia, jak i zdalnie z dowolnego zakątka świata. Warto wybierać systemy renomowanych marek specjalizujących się w tworzeniu rozwiązań tego typu. Daje to gwarancję, że układy sterowania pozwolą zarządzać pracą sprężarkowni niezależnie od liczby sprężarek, rodzaju urządzeń w układzie, wielkości kompresorów, różnicy ciśnień, zmienności produkcji i specyfiki cyklu technologicznego w danym zakładzie. 

 

Co dokładnie wchodzi w zakres zadań wykonywanych przez sterowniki i układy sterowania w systemach sprężonego powietrza? Przede wszystkim jest to utrzymywanie stabilnego ciśnienia przy wykorzystaniu minimalnej liczby sprężarek, ograniczenie czasu pracy sprężarek, zużywanie jak najmniejszej ilości energii elektrycznej, kontrola czasu pracy poszczególnych urządzeń, informowanie o okresowych czynnościach serwisowych, równomierne rozkładanie obciążenia poszczególnych kompresorów przemysłowych, dokonywanie prostych zmian parametrów pracy oraz alarmowanie o istnieniu nieprawidłowości w pracy, usterek oraz awarii. Wszystkie te cechy, zadania i zalety sprawiają, że każdy zakład przemysłowy wykorzystujący system sprężonego powietrza powinien być wyposażony w nowoczesne i funkcjonalne sterowniki oraz układy sterowania.

źródło: almig.pl

administrator

Przeczytaj również